Weet je wat?

Is dat wat Nederland is?
Populistisch vrijheid vieren op maandag
en op woensdag eisen dat het strafbaar wordt
om migranten van verdrinkingsnood te redden.
Dus
Mensen
Wiens landen je
voor je eigen vooruitgang
en rijkdom
hebt gekoloniseerd
gekerstend
uitgebuit
beroofd
geplunderd
verpest
ontwricht
gedestabiliseerd,
Mensen
Wiens landen je hebt verarmd
En up-ge-fucked
Mensen
Met wiens landen je dat nog steeds doet
Die mensen
Wil je liever laten verpieteren
Dan dat je die vooruitgang
En die rijkdom
Die je over hun ruggen vergaarde
Met hen deelt
Weet je wat?
Die bloemen die je me gaf voor Keti Koti
Die diepe spijt
En berouw
Dat je blijft betuigen
Voor jouw slavernijmisdaden
Duw die maar in je hol
Want dat is wat je ervan snapt
Geen hol!


Na mi tak’ so!