Twisted

Toen zwarte mensen bij wet gestolen werden en bij wet als vee werden verhandeld
Toen zwarte mensen niet mochten kiezen waar ze woonden
Toen zwarte mensen niet mochten kiezen hoe ze heetten
Toen zwarte mensen bij wet niet mochten kiezen hoe hun kinderen heetten
Toen zwarte mensen bij wet niet mochten kiezen wie ze neukten om die kinderen te verwekken
Toen zwarte mensen bij wet niet mochten kiezen of hun kinderen wel bij hen zouden wonen
Toen zwarte mensen bij wet geen schoenen mochten aandoen
Toen zwarte mensen bij wet niet mochten leren schrijven of lezen
Toen zwarte mensen bij wet gedood konden worden door iedere witte persoon
Toen zwarte mensen bij wet niet mochten bepalen waar ze zouden eten, drinken, poepen of plassen
Toen zwarte mensen bij wet moesten kiezen om in het bos te wonen omdat de rest van de wereld hen niet gezind was
Toen zwarte mensen bij wet niet mochten stemmen on hun toekomst mee te bepalen
Toen zwarte mensen bij wet weggestopt werden in slechte buurten
Wanneer zwarte mensen bij wet geblokkeerd worden zoeat hun stem minder weegt
Wanneer zwarte mensen bij wet slechtere medische behandeling krijgen
Wanneer zwarte mensen bij wet slechter onderwijs krijgen
Wanneer zwarte mensen bij wet racisme moeten slikken
Wanneer zwarte mensen aan moeten horen dat racisme zal stoppen
wanneer racisten daar klaar voor zijn
Wanneer zwarte mensen bij wet kunnen worden neergeschoten door racisten die dan zeggen dat ze zich bedreigd voelden door een man met skittles
Wanneer zwarte mensen bij wet alle bullshit meemaken die hoort bij zwart zijn
Wanneer zwarte mensen bij wet niet mogen zitten, lopen, staan, rennen, stoppen, roken, slapen, shoppen, leren, praten, stil zijn, joggen, zingen, dansen, verkopen, arm zijn, rijk zijn, op vakantie gaan, thuis blijven, uitgaan, drinken, niet drinken, spelen, niet spelen, auto rikden, taxi pakken, bus pakken, naar school gaan, niet naar school gaan, slagen, niet slagen .. bedenk t maar en we mogen t niet.
Ik ben er zeker van dat er eens een zwarte doodgeschoten is omdat hij poepte.
Dat is wanneer burgerrechten echt in gedrang zijn. Alle andere dingen die jullie nu roepen zijn de grillen van verwende Karen die haar gepamperde leven terugwil terwijl zwarte mensen alleen maar vragen dat het normaal wordt dat wij ook gepamperd worden. In feite, als je goed luistert, vragen we niet eens dat: we vragen civiliteit, we vragen gelijkwaardigheid, we vragen om niet meer te worden geschotem … we vragen om te leven.
Nee dasnieveel