Project2

WAPENFEIT betreft een project dat ik uitvoer samen met kids van het Weekend College van Amsterdam Zuit OOst. De kids kregen van mij ter intro een workshop over de zinloosheid van geweld en fascinate met wapens, waarna Wenner Regales hen begeleidde bij het maken van een lied over hetgeen ze geleerd hebben. Het lied heet WAPENFEIT en werd in maart 2014 gelanceerd.