PROJECTS

BOYS TO MEN

Voor het project BoysToMen van stichting YouToday schrijf ik een serie artikelen waarin ik inga op vaderschap. Het project zet activiteiten in die het onderwerp mannenemancipatie vanuit verschillende perspectieven benaderen. Van onderwerpen over de verschuiving van rolpatronen tussen man en vrouw, het herdefiniëren van ‘de man’ tot de beleving van de man als vader. BoysToMen laat mannen onderling in gesprek gaan over taboe onderwerpen. In mijn serie artikelen schrijf ik vanuit mijn perspectief als vader, niet alleen voor mijn eigen kinderen, maar ook voor de kinderen waar ik geen biologische band mee heb.

Bow Asisteri

Stichting Bow Asisteri is een organisatie in Suriname die mensen in de diaspora wil bijstaan bij het bouwen van hun huis in Suriname. HOX Projects verzorgt hun PR en vertegenwoordiging in Nederland.

Black Achievement Month

Ten behoeve van Black Achievement Month produceerde HOX Projects een Black Achiement Magazine