AMINATA CAIRO ZET ZICH IN VOOR INCLUSIVITEIT BIJ HAAGSE HOGESCHOOL

Tekst: Marvin Hokstam

Met haar dreadlocks valt Aminata Cairo meteen op als je haar door de hallen van de Haagse Hogeschool ziet lopen. Met haar combinatie van open, zelfverzekerde glimlach, stevige handdruk en doordringende blik straalt ze het gezag uit van iemand die weet waar ze het over heeft. De eerste zwarte lector op het instituut is een vrouw met een missie. “Ik wil een cultuurverschuiving hier bij de Haagse Hogeschool teweegbrengen.”

Ik ben vrouw, zwart en ik was immigrant in de VS. Ik weet alles van uitsluiting

AMINATA CAIRO (AMSTERDAM, 1966) behaalde een mastergraad in zowel de antropologie als in de klinische psychologie. Zij promoveerde in 2007 aan de University of Kentucky in de Verenigde Staten (VS), waar zij vanaf haar achttiende woonde. Haar vooropleiding genoot ze ook in Kentucky, aan het befaamde Berea College. Dit instituut werd rond het begin van de vorige eeuw door de regering gedwongen zwarte studenten te weren, maar het bepleitte zijn zaak voor het Amerikaanse hoger gerechtshof. Dit hof besloot uiteindelijk dat de scheiding opgeheven moest worden.

“Berea is een ideologische fundering van social justice en gevechten aangaan tegen onrecht.” Het is aan Carter G. Woodson, die daar ook gestudeerd heeft, te danken dat de eerste Negro History Week werd gehouden”, vertelt Cairo. De naam werd later veranderd in Black History Month. “Ik was eigenlijk vanuit mijn familie altijd al cultureel bewust. En ik ben vrouw, zwart en ik was immigrant in de VS. Ik weet alles van uitsluiting”, vertelt zij. Haar betrokkenheid bij dans en cultuur maakte dat ze na enkele omzwervingen – ze werkte ook enige tijd als therapeut en in Performance Art Management in Baltimore, Maryland – door de University of Kentucky aangesteld werd om het Martin Luther King Cultural Center te leiden.

Terug naar Nederland

ZE KEERDE UITEINDELIJK in 2015 terug naar Nederland en na een jaar in diversiteitsbeleid op de Universiteit Leiden werd haar in mei 2017 de functie van Lector Inclusive Education aangeboden bij de Haagse Hogeschool. Een functie waarvan Cairo doordrongen is dat die is doorspekt met populaire buzzwords, maar ze neemt haar heel serieus.

“We weten dat er iets fout zit. Rapporten van vorig jaar laten een zorgwekkende trend zien van continue hoge uitval en met name onder studenten van kleur en met een mbo-vooropleiding. In sommige gevallen vertegenwoordigden ze tot wel 55 procent van het aantal uitvallers. De instroom is divers, maar wie slaagt er? Dat geeft een negatieve indruk van deze studenten, terwijl het in mijn ogen niet aan hen ligt, maar aan het systeem. Het is niet omdat ze niet slim genoeg zijn. Ik ben me daarom ervan bewust dat mijn aanstelling hier als eerste zwarte lector belangrijk is, maar ik wil gewoon mijn job doen en mijn rol spelen ten behoeve van deze en alle studenten.”

Het tienkoppige team van haar lectoraat moet onderzoeken wat de oorzaak is van de problemen van ‘gekleurde’ studenten en helpen het tij te keren. “Als antropoloog kijk ik naar de context, naar de cultuur. Zit het hem in het onderwijssysteem waar studenten van kleur zich niet mee kunnen identificeren? Voelen de studenten zich veilig genoeg? Voelen de docenten zich veilig genoeg in de stof die ze doceren? Moet de cultuur, het systeem waar we al vierhonderd, vijfhonderd jaar mee werken worden aangepast? Het feit is dat zoals het er nu aan toegaat iedereen tekort wordt gedaan, niet alleen studenten van kleur. Iedereen die door de voordeur loopt zou het beste uit zijn onderwijservaring moeten kunnen halen. Men moet van hier vertrekken met een gevoel van tevredenheid en eigenwaarde. Onze school moet dus docenten en medewerkers ondersteunen en ruimtes creëren waarin alle studenten kunnen excelleren.” Dit alles komt deze week ter sprake wanneer de lector haar inaugurele rede houdt. Die is getiteld ‘The unconventional road to embracing inclusion: the charge and challenge of changing our narrative‘.

Uitdagend

CAIRO’S FOTO PRIJKT bovenop de uitnodiging: “In het huidige academische veld dat volop wordt gevuld met meerdere stemmen over diversiteit en inclusiviteit, schijnt Aminata Cairo slechts nog een extra stem te zijn. Volgens dr. Cairo is het echter belangrijk dat er achter de meerdere stemmen ook meerdere visies en benaderingen schuilen. In haar inaugurele rede zet Cairo de visie en het traject van het nieuwe lectoraat ‘Inclusive Education’ uiteen, dat een toevoeging hoopt te zijn aan de huidige benaderingen over diversiteit en inclusiviteit in het Nederlandse academische landschap. Via de concepten familie, verhaal, en verandering, neemt zij het publiek mee in deze nieuwe uitdaging voor De Haagse Hogeschool.”

Cairo verwacht dat haar verhaal voor sommige mensen uitdagend kan zijn. “Ik ben een zwarte vrouw en ik spreek mijn waarheden uit … en ja, dat kan uitdagend zijn. Maar dat het systeem scheef staat behoeft geen betoog meer, niet? Het zal een uitdaging zijn voor degenen die zich daar niet bewust van zijn; wanneer je niet door hebt dat het systeem je bevoorrecht maakt, dan gebeurt dat. Maar mijn advies is dan ook dat men bereid is oncomfortabel te zijn. En dat oncomfortabele ook accepteert”, zegt ze. “Don’t worry, you’ll be all right“, schiet er nog uit in het Engels als hint van haar Amerikaanse achtergrond, met een enorme grijns erbij.

“Kijk, het feit is dat de hogeschool het lectoraat ‘Inclusive Education’ heeft opgestart al voordat ik in het vizier kwam. We leven in een gemeenschap die meer multicultureel en complex is dan vijftig jaar geleden. De Haagse Hogeschool begrijpt dat dit meer eist van haar onderwijs en verantwoordelijkheid naar die nieuwe realiteit toe. Daar heb ik respect voor. Mensen die zich uitgedaagd en oncomfortabel voelen … ach ik heb er vertrouwen in dat ze sterker zijn dan ze denken. Op den duur hebben we er allemaal voordeel aan.”

Dit artikel verscheen in De Ware Tijd op 17 januari 2018, als onderdeel van een opdracht van de Haagse Hogeschool om een persbericht te schrijven waarmee de afro Nederlander bereikt werd.